แคตตาล็อกออนไลน์

 • ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้น

  ผลิตห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้น ผู้ผลิตจำหน่าย และผลิตตามสั่ง ห้องจำลองสภาวะแวดล้อม Environmental test chamber custom made เพื่อทดสอบอุณหภูมิ และทดสอบความชื้น  ร้บสร้าง ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นTemperature test & Humidity testทดสอบด้านคุณภาพสินค้าในสภาวะจำลองสิ่งแวดล้อม รองรับการทดสอบทางอุตสาหกรรมของ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์PCB / Circuit boards, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ บริษัท เบส เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบและติดตั้งห้องจำลองสภาวะแวดล้อม ให้กับลูกค้า อบรมการใช้งานอย่างถูกวิธี อบรมการบำรุงรักษาให้กับลูกค้า พร้อมบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ให้บริการที่รวดเร็ว เพราะเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาใช้เครื่อง Test chamber หรือห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นแบรด์ใดก็ตาม   08-1921-1562

  หมวดหมู่ : ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ, ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ, ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ

  ดูรายละเอียด
 • ห้องจำลองสภาพแวดล้อม

  ผู้ผลิตจำหน่าย และผลิตตามสั่ง ห้องจำลองสภาวะแวดล้อม Environmental test chamber custom madeเพื่อทดสอบอุณหภูมิ และทดสอบความชื้น ร้บสร้าง ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นTemperature test & Humidity testทดสอบด้านคุณภาพสินค้าในสภาวะจำลองสิ่งแวดล้อม รองรับการทดสอบทางอุตสาหกรรมของ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์PCB / Circuit boards, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รับสร้าง ห้องทดสอบแบตเตอรี่ Battery climatic test chamber ทดสอบแบตเตอรี่เปียกแบบเติมน้ำกลั่น และทดสอบแบตเตอรี่แห้งแบบ MF ผู้ผลิตห้องจำลองสภาวะแวดล้อมสำหรับงานทดสอบรถยนต์Automobile test chamberใช้ทดสอบยานยนต์หรือรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ก่อนผลิตจริงออกจำหน่ายสู่ตลาด 08-1921-1562

  หมวดหมู่ : ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ, ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ, ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ

  ดูรายละเอียด
 • ผลิตเครื่องทดสอบ

  ผลิตภัณฑ์เครื่องทดสอบ ห้องจำลองสภาวะแวดล้อม Environmental test chamber ชนิดและขนาดต่างๆ อันดับต้นของไทย ได้รับความไว้วางใจจากอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า และสถาบันการศึกษาชั้นนำมาแล้วมากมาย มีผลงานอ้างอิงได้ชัดเจน เรามีผู้เชี่ยวชาญด้าน ผลิตภัณฑ์เครื่องทดสอบ พร้อมรับฟังความต้องการของลูกค้า ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างห้องจำลองสภาวะแวดล้อมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานทดสอบอย่างแท้จริงและสามารถใช้งานได้คุ้มค่าการลงทุนในระยะยาว ตัดความเสี่ยงในการได้สเปคที่ไม่ตรงกับการใช้งานและความเสี่ยงด้านอะไหล่และบริการในอนาคต 08-1921-1562

  หมวดหมู่ : ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ, ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ, ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ

  ดูรายละเอียด
 • Custom made Test Chamber

  รับผลิตออกแบบห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม Custom made Test Chamber ร้บสร้าง ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้น ผู้ผลิตห้องจำลองสภาวะแวดล้อม บริษัท เบส เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบและติดตั้งห้องจำลองสภาวะแวดล้อม ให้กับลูกค้า อบรมการใช้งานอย่างถูกวิธี อบรมการบำรุงรักษาให้กับลูกค้า พร้อมบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ให้บริการที่รวดเร็ว เพราะเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาใช้เครื่อง Test chamber หรือห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นแบรด์ใดก็ตาม หากมีปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานผิดเพี้ยน อุปกรณ์ควบคุมชำรุด บอดี้และฟิตติ้งต่างๆ ของเครื่อง Test chamber ชำรุด ต้องการหาอะไหล่เครื่อง Test chamber อะไหล่ห้องจำลองสภาวะแวดล้อม หรือต่างการช่างซ่อมห้องจำลองสภาวะแวดล้อม โปรดติดต่อเรายินดีให้บริการแก้ไขปัญหาและซ่อมเครื่อง Test chamber ซ่อมแซมห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นทุกแบรนด์ ไม่จำกัดระยะทาง 08-1921-1562

  หมวดหมู่ : ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ, ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ, ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ

  ดูรายละเอียด
 • Environmental test chamber

  ผู้ผลิตเครื่องEnvironmental test chamber จำหน่ายเครื่องEnvironmental test chamber และผลิตตามสั่ง ห้องจำลองสภาวะแวดล้อม Environmental test chamber custom made เพื่อทดสอบอุณหภูมิ และทดสอบความชื้น บริษัท เบส เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบและติดตั้งห้องจำลองสภาวะแวดล้อม ให้กับลูกค้า อบรมการใช้งานอย่างถูกวิธี อบรมการบำรุงรักษาให้กับลูกค้า พร้อมบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ให้บริการที่รวดเร็ว เพราะเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาใช้เครื่อง Test chamber หรือห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นแบรด์ใดก็ตาม หากมีปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานผิดเพี้ยน อุปกรณ์ควบคุมชำรุด บอดี้และฟิตติ้งต่างๆ ของเครื่อง Test chamber ชำรุด ต้องการหาอะไหล่เครื่อง Test chamber อะไหล่ห้องจำลองสภาวะแวดล้อม หรือต่างการช่างซ่อมห้องจำลองสภาวะแวดล้อม โปรดติดต่อเรายินดีให้บริการแก้ไขปัญหาและซ่อมเครื่อง Test chamber ซ่อมแซมห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นทุกแบรนด์ ไม่จำกัดระยะทาง 08-1921-1562

  หมวดหมู่ : ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ, ห้องทดลองสำหรับ การค้นคว้าและวิจัย, ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ

  ดูรายละเอียด
 • Battery Test Chamber

  รับสร้าง ห้องทดสอบแบตเตอรี่ Battery climatic test chamber ทดสอบแบตเตอรี่เปียกแบบเติมน้ำกลั่น และทดสอบแบตเตอรี่แห้งแบบ MF ร้บสร้าง ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นTemperature test & Humidity testทดสอบด้านคุณภาพสินค้าในสภาวะจำลองสิ่งแวดล้อม รองรับการทดสอบทางอุตสาหกรรมของ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์PCB / Circuit boards, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ในกระบวนการผลิตสินค้าทางอุตสาหกรรม มีความสำคัญทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตได้จะมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากลตามข้อกำหนด สินค้าอุตสาหกรรมจะต้องมีการทดสอบทางกายภาพ ทดสอบด้านการทนต่อสภาวะแวดล้อมทั้ง อุณหภูมิความร้อน-อุณหภูมิความเย็น ความชื้น เพื่อให้มั่นใจว่าผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดต่างๆ การทนต่อสภาวะแวดล้อมจริงแต่ละประเภท จึงจำต้องมี ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม ที่สามารถวัดค่าต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ 08-1921-1562

  หมวดหมู่ : ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ, ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ, แบตเตอรี่-เครื่องทำ

  ดูรายละเอียด

ตราสินค้า