แคตตาล็อกออนไลน์

Test room

หมวดหมู่สินค้า :  ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ
ตราสินค้า :  BEST TECH CORPORATION CO., LTD.
คำค้นสินค้า :  Test room
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ผู้ผลิตห้องจำลองสภาวะแวดล้อมสำหรับหน่วยงานวิจัยกลางของรัฐ และงานทดสอบ ค้นคว้าวิจัยในสถาบันการศึกษา

ผู้ผลิตห้องทดสอบโดยการเดินผ่าน Walk in test chamber สำหรับทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ Air conditioning test chamberเพื่อวัดผลการประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ตามมาตรฐานทางราชการ

 

call

08-1921-1562

ตราสินค้า